Thursday, May 3, 2012

前往下一站囉!

        
                                                                              (淺動二)

                                           走吧走吧走吧~

                                           這裡是2010年 第一屆 [淺動音樂文藝營] 的官方網站

                                            經過兩年(2012),淺動二已經來囉!

                                            淺動二 官方網站- http://micromovement.tumblr.com/
                                            淺動二 粉絲專頁- www.facebook.com/micromovement

                                            快跟我們一起駛向全新的偉大航道吧!!